– si nei til datalagringsdirektivet!

Personvern er en grunnleggende verdi i et demokrati. Personvernet innebærer en rett til å være i fred fra andre, men også en rett til å ha kontroll over opplysninger om seg selv, særlig opplysninger som oppleves som personlige. Etter EMK artikkel 8 er personvern ansett som en menneskerettighet.

Med en mulig norsk implementering av Datalagringsdirektivet (direktiv 2006/24/EF), som pålegger tele- og nettselskap å lagre trafikkdata om borgernes elektroniske kommunikasjon (e-post, sms, telefon, internett) i inntil to år, vil nordmenns personvern bli krenket på det groveste.

Datalagringsdirektivet ble vedtatt av EU 15.mars 2006, men fremdeles har den norske regjeringen ikke offisielt tatt stilling til om direktivet skal gjøres til norsk lov eller ikke. Gjennom EØS-avtalen har Norge en reservasjonsrett. Denne har aldri før blitt brukt, men så har man heller aldri stått overfor et direktiv som representerer en så stor trussel mot demokratiets grunnleggende verdier som det datalagringsdirektivet gjør.

Jeg krever at alle partier sier ifra nå før valget om de vil gjøre datalagringsdirektivet til norsk lov eller ikke. Å ikke ta stilling er det samme som stilltiende aksept. Så forventer jeg at den nye regjeringen klarer det denne ikke har gjort – å stoppe datalagringsdirektivet.

Partiene må ta stilling nå – si nei til datalagringsdirektivet!

Andre som er enig, opphav og lisens.

.

Tags:

20 Responses to “– si nei til datalagringsdirektivet!”

 1. Regjeringen må ta stilling nå – si nei til datalagringsdirektivet! « carlchristian.net Says:

  […] Magne Solvik, høyremann i Nordkapp Erlend Sand, Leder Europeisk Ungdom Bjørn Stærk, Blogger Bjørge Solli, […]

 2. Regjeringen må ta stilling nå - si nei til datalagringsdirektivet! | Liberaleren Says:

  […] Vampus, blogger Heidi Nordby Lunde Bjørn Stærk, blogger Erlend Sand, leder i Europeisk Ungdom Bjørge Solli, […]

 3. Regjeringen må ta stilling nå - si nei til datalagringsdirektivet! | Liberalist? Javisst! Says:

  […] Vampus, blogger Heidi Nordby Lunde Bjørn Stærk, blogger Erlend Sand, leder i Europeisk Ungdom Bjørge Solli, blogger Bjørn Smestad, blogger Polecon, blogg om politisk økonomi Odd Corner, blogger og […]

 4. Regjeringen må ta stilling nå – si nei til datalagringsdirektivet! | Teknonytt Says:

  […] Magne Solvik, høyremann i Nordkapp Erlend Sand, Leder Europeisk Ungdom Bjørn Stærk, Blogger Bjørge Solli, Blogger Bjørn Smestad, Lærer Odd Bovim, Blogger & […]

 5. Revolusjonært roteloft » Nei til datalagringsdirektivet! Ta stilling nå! Says:

  […] Bjørge Solli, Blogger Bjørn Smestad, Lærer Odd Bovim, Blogger & advokat Unge Venstre/Den tredje vei Pål Hivand, Blogger og kommunikasjonsrådgiver Linn Beate Kaald Thoresen, Venstrepolitiker Oslo unknownrebel Gisle Hannemyr, Forsker, informatikk/internett […]

 6. Regjeringa må ta stilling nå – si nei til datalagringsdirektivet! « Vindheimbloggen Says:

  […] Bjørge Solli, Blogger Bjørn Smestad, Lærer Odd Bovim, Blogger & advokat Unge Venstre/Den tredje vei Pål Hivand, Blogger og kommunikasjonsrådgiver Linn Beate Kaald Thoresen, Venstrepolitiker Oslo […]

 7. Floken i nettet: Regjeringen må ta stilling nå - si nei til datalagringsdirektivet! Says:

  […] Magne Solvik, høyremann i Nordkapp Erlend Sand, Leder Europeisk Ungdom Bjørn Stærk, Blogger Bjørge Solli, Blogger Bjørn Smestad, Lærer Odd Bovim, Blogger & advokat Unge Venstre/Den tredje vei Pål […]

 8. Regjeringen må ta stilling nå – si nei til datalagringsdirektivet! | problematisk.net Says:

  […] Magne Solvik, høyremann i Nordkapp Erlend Sand, Leder Europeisk Ungdom Bjørn Stærk, Blogger Bjørge Solli, Blogger Bjørn Smestad, Lærer Odd Bovim, Blogger & […]

 9. Regjeringen må ta stilling nå – si nei til datalagringsdirektivet! | Grønn i Bergen: Sondre Båtstrand Says:

  […] Sand, Leder Europeisk Ungdom Bjørn Stærk, Blogger Bjørge Solli, Blogger Bjørn Smestad, Lærer Odd Bovim, Blogger & advokat Unge Venstre/Den tredje vei Pål […]

 10. 77 deltar i bloggstafetten mot datalagringsdirektivet | Liberalist? Javisst! Says:

  […] Vampus, blogger Heidi Nordby Lunde Bjørn Stærk, blogger Erlend Sand, leder i Europeisk Ungdom Bjørge Solli, blogger Bjørn Smestad, blogger Odd Corner, blogger og Venstremedlem Odd Bovim Tredje vei, Unge […]

 11. Regjeringen må ta stilling nå – si nei til datalagringsdirektivet! | Pragmatisk utopist Says:

  […] Magne Solvik, høyremann i Nordkapp Erlend Sand, Leder Europeisk Ungdom Bjørn Stærk, Blogger Bjørge Solli, Blogger Bjørn Smestad, Lærer Odd Bovim, Blogger & advokat Unge Venstre/Den tredje vei Pål […]

 12. Regjeringen må Ta stilling nå – si nei til datalagringsdirektivet! « Veggavisen Says:

  […] Vampus, blogger Heidi Nordby Lunde Bjørn Stærk, blogger Erlend Sand, leder i Europeisk Ungdom Bjørge Solli, blogger Bjørn Smestad, blogger Odd Corner, blogger og Venstremedlem Odd Bovim Tredje vei, Unge […]

 13. Regjeringen må ta stilling nå-si nei til datalagringsdirektivet « Akkurat! Says:

  […] Vampus, blogger Heidi Nordby Lunde Bjørn Stærk, blogger Erlend Sand, leder i Europeisk Ungdom Bjørge Solli, blogger Bjørn Smestad, blogger Odd Corner, blogger og Venstremedlem Odd Bovim Tredje vei, Unge […]

 14. Datalagringsdirektivet (DLD)? Nei, takk! « Undreverset Says:

  […] Vampus, blogger Heidi Nordby Lunde Bjørn Stærk, blogger Erlend Sand, leder i Europeisk Ungdom Bjørge Solli, blogger Bjørn Smestad, blogger Odd Corner, blogger og Venstremedlem Odd Bovim Tredje vei, Unge […]

 15. Bloggstafetten har nådd 100 deltagere! | Liberaleren Says:

  […] Bjørge Solli, blogger Bjørn Smestad, blogger Odd Corner, blogger og Venstremedlem Odd Bovim Tredje vei, Unge Venstres valgkampanje 09 Liberalist? Javisst! Per Aage Pleym Christensen Pål Hivand, kommunikasjonsrådgiver og blogger Linn Beates liberale, Linn Beate Kaald Thoresen, Venstrepolitiker i Oslo, og blogger Unkownrebel, blogger MortenM, Morten Myksvoll, 2.nestformann i Fremskrittspartiets Ungdom Vindheimbloggen, Jan Bojer Vindheim, De Grønne […]

 16. Bloggstafetten har nådd 100 deltagere! | Liberalist? Javisst! Says:

  […] Bjørge Solli, blogger Bjørn Smestad, blogger Odd Corner, blogger og Venstremedlem Odd Bovim Tredje vei, Unge Venstres valgkampanje 09 Liberalist? Javisst! Per Aage Pleym Christensen Pål Hivand, kommunikasjonsrådgiver og blogger Linn Beates liberale, Linn Beate Kaald Thoresen, Venstrepolitiker i Oslo, og blogger Unkownrebel, blogger MortenM, Morten Myksvoll, 2.nestformann i Fremskrittspartiets Ungdom Vindheimbloggen, Jan Bojer Vindheim, De Grønne […]

 17. Bloggstafett « KVINNEKONGER Says:

  […] Vampus, blogger Heidi Nordby Lunde Bjørn Stærk, blogger Erlend Sand, leder i Europeisk Ungdom Bjørge Solli, blogger Bjørn Smestad, blogger Odd Corner, blogger og Venstremedlem Odd Bovim Tredje vei, Unge […]

 18. Blå Briller » Blog Archive » Si nei til datalagringsdirektivet Says:

  […] Magne Solvik, høyremann i Nordkapp Erlend Sand, Leder Europeisk Ungdom Bjørn Stærk, Blogger Bjørge Solli, Blogger Bjørn Smestad, Lærer Odd Bovim, Blogger & […]

 19. Regjeringen må ta stilling nå – si nei til datalagringsdirektivet! « Tthoro's Blog Says:

  […] Magne Solvik, høyremann i Nordkapp Erlend Sand, Leder Europeisk Ungdom Bjørn Stærk, Blogger Bjørge Solli, Blogger og overingeniør IT-drift Bjørn Smestad, Lærer Odd Bovim, Blogger & […]

 20. Bloggstafetten - deltagere til nå | Liberaleren Says:

  […] Bjørge Solli, blogger Bjørn Smestad, blogger Odd Corner, blogger og Venstremedlem Odd Bovim Tredje vei, Unge Venstres valgkampanje 09 Liberalist? Javisst! Per Aage Pleym Christensen Pål Hivand, kommunikasjonsrådgiver og blogger Linn Beates liberale, Linn Beate Kaald Thoresen, Venstrepolitiker i Oslo, og blogger Unkownrebel, blogger MortenM, Morten Myksvoll, 2.nestformann i Fremskrittspartiets Ungdom Vindheimbloggen, Jan Bojer Vindheim, De Grønne […]

Legg inn et svar