Arkiv for February 2008

hamp

Monday, 25. February 2008

Ikke all hamp kan bli hasj, og det gartneren Tor Smaaland her beskriver er jo bare et ytterligere bevis på at kapitalisme ikke er miljøvennlig (ok, det var et langt sleivspark, men jeg kunne ikke dy meg..). En artikkel i folkeopplysningens ånd.

powered by pizza

Monday, 25. February 2008

Vi lever i en digital verden, men denne har jeg ikke sett før. Trenger vel ikke nevne at jeg er skeptisk…

veitrafikklover, rundkjøringer og farlige bilførere

Saturday, 16. February 2008

Jeg kjører ukentlig over broen til Askøy og er som oftest litt seint ute. Der hvor bompenge før ble krevd inn har de nå tatt bort alle skilt, også de som sa at fartsgrensen er satt til 60km/t og at det er slutt på 60 når man kommer inn i tunnelen. Det veldig mange ikke forstår er at da er det 80 på hele denne strekningen! I dag resulterer det i at folk som tar av fra rundkjøringen mot Askøybroen kjører i 60 av gammel vane eller mangel på kunnskap om vegtrafikkloven. Kommer man fra Askøysiden vet man at det er 80 da det ikke er noen skilt som sier at farten skal settes ned. Problemet er at mange nå også oppfatter det slik at det er 60 fra der hvor 80-sonen før startet (ved tunnelmunningen) og dermed fortsetter i 60 helt til det blir 70 rett før avkjørselen mot Follese. Og dette er ikke bare “konebilkjørerene“, det er ellers habile bilførere som rett og slett ikke kan vegtrafikkloven! Derfor opplyser jeg alle dere nå om den relevante delen av vegtrafikkloven:

Dersom ikke annen fartsgrense er fastsatt ved offentlig trafikkskilt, må det i tettbygd strøk ikke kjøres fortere enn 50 km/t, og utenfor tettbygd strøk ikke fortere enn 80 km/t.

Så vil jeg ta for meg folks blinklysvaner, eller mangel på sådan. Noen bruker rett og slett ikke blinklys. Dette bør være en refleks, og ikke noe man bare gjør når det er andre biler i nærheten, da glemmer man det bare når det virkelig teller. En jeg kjente døde fordi noen andre ikke brukte blinklys!
Men av de som bruker blinklys er det også mange som gjør feil. Ta rundkjøringer; Noen blinker til venstre inne i rundkjøringen og slutter å blinke når de skal ut. Et vanlig blinklys blinker ca 1 gang i sekundet, og det vil ta inntil to sekunder fra man skrur av blinklyset til andre bilførere oppfatter dette, på disse to sekundene har bilen forlengst kjørt ut av rundkjøringen. Jeg har ikke noe imot at folk blinker til venstre når de kjører i rundkjøringen, men det absolutt viktigste er å blinke til høyre når man skal ut! Det er også verdt å legge til at man må blinke for å skifte til ytterste kjørefelt når man ligger innerst i en flerfeltet rundkjøring slik som den siste rundkjøringen før Askøybroen når man kommer fra bysiden. Da gjelder vanlige feltbytteregler, og man har vikeplikt for dem som allerede befinner seg i feltet man skifter til. I tillegg kan det være en god vane å blinke før man kjører inn i rundkjøringen om man skal til høyre eller venstre, for å vise andre bilførere hvor man har tenkt å kjøre. Når jeg gjør dette slår jeg som oftest av blinklyset igjen når jeg kjører inn i rundkjøringen, men dette er ikke nødvendig så lenge man husker å blinke seg ut når den tid kommer.