stoltzekleiven og bilder på nett

Jeg skulle som i fjor gjøre et tappert forsøk på å bestige Sandviksfjellet opp Stoltzekleiven, men ble skadet i siste øyeblikk og måtte stå over. Det skal nok Varegg være like glad over for jeg hadde ikke likt å finne et bilde av meg selv på nettet i etterkant. Jill W.R. stusset også litt på dette og jeg tok faktisk kontakt med Datatilsynet for å høre om regelverket rundt dette.

I store trekk er Datatilsynet enige med meg og Jill i at det ikke er lovlig å samle inn og tilgjengeliggjøre bilder på Internet uten aktivt samtykke fra portretterte personer(jf. åndsverksloven §45c). Det er imidlertid litt mer nyansert enn fremstillingen Jill gir i sin blog. Bilder av gjenkjennelige personer, hvor personene er en del av motivet, er personopplysninger og skal behandles etter personopplysningsloven. §8 sier klart og tydelig at personopplysninger “kan bare behandles dersom den registrerte har samtykket”. I denne sammenhengen defineres samtykket til noe slikt som “frivillig klart samtykke” ifølge en jurist jeg snakket med i dag (beklager; ingen ref.), som i klartekst betyr noe slikt som at man ikke kan anta samtykke uten at det er en aktiv handling som bekrefter samtykket (mangel på svar er å betrakte som negativt svar) og at det skal være frivillig og uten konsekvenser av noen form for den som ikke ønsker å gi samtykket. Datatilsynet tolker det derfor dithen at Varegg bryter loven(se sitat epost under). Datatilsynet har en veiledning for publisering av bilder på Internet.

Det som gjør ting interessant her er imidlertid at dette er gjort i samarbeid med Bergens Tidende, og som presse gjelder det noen unntak for disse dersom personopplysningene er av “journalistiske hensyn”, jf. Personopplysningsloven §7. Men er dette av jounalistiske hensyn? Det vil ikke Datatilsynet si noe om (se sitat epost under), men de henviser til Personvernnemda.

Jeg tolker den totale informasjonen her dithen at bildene på Varegg sine sider ikke er lovlig da de ikke blir dekket av Personvernnemdas avgjørelse angående resultatlister. Det er tydelig av Varegg her satser på å tjene penger på salg. Videoene på BT sine sider derimot er nok lovlig. Jeg tror imidlertid bildene til Varegg er tatt i samarbeid med BT, hva da om bildene også hadde ligget på BT sine sider? Dette er jeg fortsatt litt usikker på.

Her er epostkorespondansen:

Hei,

jeg lurer på om bildedatabasene over deltakere på Stoltzekleiven opp i Bergen er lovlig:
http://www.bt.no/webtv/stoltzen/
http://www.varegg.no/index.php?categoryid=9&p2_articleid=479
http://www.varegg.no/index.php?categoryid=9&p2_articleid=476

Publisering av bilder av identifiserbare personer på Internett innebærer en behandling av personopplysninger som krever et behandlingsgrunnlag etter personopplysningsloven, i utgangspunktet samtykke fra den avbildede, jf. personopplysningsloven § 8, se link http://www.lovdata.no/all/hl-20000414-031.html#8. Dette følger også av åndsverkloven § 45 c, se link: http://www.lovdata.no/all/tl-19610512-002-043.html#45c.

Et slikt samtykke må avgis før bildene legges ut på Internett. Se link for nærmere veiledning. Den praksisen som du henviser til er således i strid med lovgivningen.

Se link for nærmere veiledning: http://www.datatilsynet.no/templates/article____881.aspx.

For BT sin del gjelder det et unntak fra personopplysningsloven. Formidling av personopplysninger som skjer ut fra journalistiske hensyn faller i all hovedsak utenfor personopplysningsloven, jf. lovens § 7, se link: http://www.lovdata.no/all/hl-20000414-031.html#7.

Videre lurer jeg da på om det er “journalistiske hensyn” når man legger ut “Mer enn 7000 bilder – 2-3 bilder av de fleste av deltakerne” i et løp med ca 3000 deltakere?

Vil jeg, dersom det er journalistiske hensyn i denne saken, fremdeles ha mulighet til å nekte at bilder av meg selv blir lagt ut på Internett?

Datatilsynet vurderer ikke om kravet til “journalistiske hensyn” er tilfredstilt. “Journalistisk hensyn” skal ut i fra lovens forarbeider samt praksis tolkes vidt, det vises i den forbindelse til Personvernnemndas praksis, se link: http://www.datatilsynet.no/templates/Page____1481.aspx.

Det at personopplysningsloven § 7 kommer til anvendelse betyr at de fleste bestemmelsene i personopplysningsloven ikke kan påberopes. Den registrerte kan derimot klage til blant annet pressens faglige utvalg (PFU) samt politi hvis forholdet rammes av et straffebud i straffeloven.

Navn og formalia er kuttet bort.

2 Responses to “stoltzekleiven og bilder på nett”

  1. Arve Solli Says:

    Hm. Har du sendt en mail til Varegg og sagt hva du mener? Mitt bilde ligger der :s

  2. Bjørge Says:

    Nei, de har ikke noe bilde av meg så jeg har ikke det. Det ligger flere bilder av deg ser jeg. Det er jo ikke jordens undergang, det er mer prinsippet jeg er ute etter. Se forøvrig http://www.nettavisen.no/it/article1382251.ece for en mindre hyggelig historie.