Arkiv for October 2007

svette

Monday, 29. October 2007

Som min kollega som gav meg denne sa “- alle ting man ikke visste om og som man skulle ønske man ikke visste om” : Bálla Powder is for men

kvarterets dataproblemer og videresending av kvarteretepost

Wednesday, 17. October 2007

I studietiden jobbet jeg på Det Akademiske Kvarter i E-tjenesten (IT-avdelingen) og jeg mottar fortsatt mye epost på min adresse der. Det var derfor veldig ergerlig når alle Kvarterets tjenere fikk seg en omgang med uforsiktige håndverkere og diskene tok kvelden én etter én. E-tjenesten har ikke klart å få opp igjen hjemmeområdene, men etter en god stund fikk de ihvertfall opp en eposttjener og en epostløsning for web. Imidlertid er jeg vandt til å få videresendt eposten min til min egen tjener, men dette kunne jeg ikke få til så lenge hjemmeområdet mitt ikke fantes lenger. Derfor gikk jeg for en litt uortodoks løsning; Jeg bruker GMail til å hente ut epost og sende den videre dit jeg vil.

For å få til dette gjør følgende:

  • Opprett en GMailkonto (om du ikke har en allerede)
  • Sett denne til å videresende all epost til din egentlige adresse (hopp over denne om du liker å bruke GMail)
  • Sett opp GMail til å hente ned epost fra Kvarteret via POP3: Settings, Accounts, Get mail from other accounts, Add another mail account. Bruk brukernavn og passord fra Kvartereteposten din og bruk tjener mail.kvarteret.no på port 995 og skru på bruk av SSL.

Dersom du har veldig mye epost vil GMail hente ned epostene dine i bolker på 200. Jeg anbefaler å ikke la epostene ligge igjen på kvarterets tjener dersom du ikke har behov for dette.

Personvern på fjesboken

Sunday, 14. October 2007

Datatilsynet har laget en veiledning til deg som har profil på fjesboken. Nettavisen har en forenklet utgave. Anbefaler alle å tenke gjennom hva de legger på nettet. Og om noen lurte; Jeg er ikke spesielt glad i å få bilde av meg på Internet uten at jeg har godkjent det selv.

$67 million dollar pants

Friday, 12. October 2007

I’m speechless… You’ll need to read this for yourself.

stoltzekleiven og bilder på nett

Thursday, 11. October 2007

Jeg skulle som i fjor gjøre et tappert forsøk på å bestige Sandviksfjellet opp Stoltzekleiven, men ble skadet i siste øyeblikk og måtte stå over. Det skal nok Varegg være like glad over for jeg hadde ikke likt å finne et bilde av meg selv på nettet i etterkant. Jill W.R. stusset også litt på dette og jeg tok faktisk kontakt med Datatilsynet for å høre om regelverket rundt dette.

I store trekk er Datatilsynet enige med meg og Jill i at det ikke er lovlig å samle inn og tilgjengeliggjøre bilder på Internet uten aktivt samtykke fra portretterte personer(jf. åndsverksloven §45c). Det er imidlertid litt mer nyansert enn fremstillingen Jill gir i sin blog. Bilder av gjenkjennelige personer, hvor personene er en del av motivet, er personopplysninger og skal behandles etter personopplysningsloven. §8 sier klart og tydelig at personopplysninger “kan bare behandles dersom den registrerte har samtykket”. I denne sammenhengen defineres samtykket til noe slikt som “frivillig klart samtykke” ifølge en jurist jeg snakket med i dag (beklager; ingen ref.), som i klartekst betyr noe slikt som at man ikke kan anta samtykke uten at det er en aktiv handling som bekrefter samtykket (mangel på svar er å betrakte som negativt svar) og at det skal være frivillig og uten konsekvenser av noen form for den som ikke ønsker å gi samtykket. Datatilsynet tolker det derfor dithen at Varegg bryter loven(se sitat epost under). Datatilsynet har en veiledning for publisering av bilder på Internet.

Det som gjør ting interessant her er imidlertid at dette er gjort i samarbeid med Bergens Tidende, og som presse gjelder det noen unntak for disse dersom personopplysningene er av “journalistiske hensyn”, jf. Personopplysningsloven §7. Men er dette av jounalistiske hensyn? Det vil ikke Datatilsynet si noe om (se sitat epost under), men de henviser til Personvernnemda.

Jeg tolker den totale informasjonen her dithen at bildene på Varegg sine sider ikke er lovlig da de ikke blir dekket av Personvernnemdas avgjørelse angående resultatlister. Det er tydelig av Varegg her satser på å tjene penger på salg. Videoene på BT sine sider derimot er nok lovlig. Jeg tror imidlertid bildene til Varegg er tatt i samarbeid med BT, hva da om bildene også hadde ligget på BT sine sider? Dette er jeg fortsatt litt usikker på.

Her er epostkorespondansen:

Hei,

jeg lurer på om bildedatabasene over deltakere på Stoltzekleiven opp i Bergen er lovlig:
http://www.bt.no/webtv/stoltzen/
http://www.varegg.no/index.php?categoryid=9&p2_articleid=479
http://www.varegg.no/index.php?categoryid=9&p2_articleid=476

Publisering av bilder av identifiserbare personer på Internett innebærer en behandling av personopplysninger som krever et behandlingsgrunnlag etter personopplysningsloven, i utgangspunktet samtykke fra den avbildede, jf. personopplysningsloven § 8, se link http://www.lovdata.no/all/hl-20000414-031.html#8. Dette følger også av åndsverkloven § 45 c, se link: http://www.lovdata.no/all/tl-19610512-002-043.html#45c.

Et slikt samtykke må avgis før bildene legges ut på Internett. Se link for nærmere veiledning. Den praksisen som du henviser til er således i strid med lovgivningen.

Se link for nærmere veiledning: http://www.datatilsynet.no/templates/article____881.aspx.

For BT sin del gjelder det et unntak fra personopplysningsloven. Formidling av personopplysninger som skjer ut fra journalistiske hensyn faller i all hovedsak utenfor personopplysningsloven, jf. lovens § 7, se link: http://www.lovdata.no/all/hl-20000414-031.html#7.

Videre lurer jeg da på om det er “journalistiske hensyn” når man legger ut “Mer enn 7000 bilder – 2-3 bilder av de fleste av deltakerne” i et løp med ca 3000 deltakere?

Vil jeg, dersom det er journalistiske hensyn i denne saken, fremdeles ha mulighet til å nekte at bilder av meg selv blir lagt ut på Internett?

Datatilsynet vurderer ikke om kravet til “journalistiske hensyn” er tilfredstilt. “Journalistisk hensyn” skal ut i fra lovens forarbeider samt praksis tolkes vidt, det vises i den forbindelse til Personvernnemndas praksis, se link: http://www.datatilsynet.no/templates/Page____1481.aspx.

Det at personopplysningsloven § 7 kommer til anvendelse betyr at de fleste bestemmelsene i personopplysningsloven ikke kan påberopes. Den registrerte kan derimot klage til blant annet pressens faglige utvalg (PFU) samt politi hvis forholdet rammes av et straffebud i straffeloven.

Navn og formalia er kuttet bort.