Arkiv for January 2006

vebsideaksessbarhet

Sunday, 29. January 2006

Jeg holder for tiden på med noen nettsider som forhåpentligvis snart dukker opp på friprog.no. Da jeg søkte gjennom noen nettsteder etter retningslinjer for CSS kom jeg over en side som var WAI-AA-godkjent. Web Content Accessibility Guidelines er et sett retningslinjer som beskriver hva nettsideutviklere bør gjøre for at nettsidene skal være tilgjengelige også for blinde, døve, handikappede og andre som av forskjellige grunner ikke leser nettsiden i en av de vanlige nettleserene. Eksempler på andre nettlesere kan være tekstbaserte nettlesere, nettlesere med lesestav, nettlesere som “leser” siden høyt for deg, nettlesere i mobiltelefoner, nettlesere som ikke kan vise farger, etc.. Folk som leser nettsiden på støyende, dunkle, mørke, ekstremt opplyste steder vi også trenge ekstra innsats fra nettsidesnekkeren for at de skal kunne lese siden på en fornuftig måte. Jeg vil i første omgang prøve å få sidene jeg heretter lager inn under WAI-A-godkjennelse, som bare tar de viktigste tingene. Dersom man ønsker å bruke logoen på siden må man selv påse at reglene er fulgt, så man godkjenner altså seg selv;-) Det er også et tredje nivå, men det går nok en god stund før jeg er der…

Pastor Bjørge Solli

Thursday, 19. January 2006

ULC dueJeg er herved pastor (reverend) i Universal Life Church! Jeg har bundet meg til “å gjøre det som er rett”. Og det synes jeg er ganske bra:-) Ellers kan man gjøre hva man vil, så lenge det ikke går ut over andres frie vilje eller bryter loven.

Jeg har visst om denne kirken i lengre tid nå og har egentlig bare ventet med å gå gjennom opptaksprøvene til jeg satt forran en datamaskin med en god printer tilkoblet (det er viktig å få en fin utskrift av sertifikatet sitt!).

..og det er mange av oss.. ca. 20 millioner faktisk.

Det er også et meget lite trossamfunn på Studentkulturhuset i Bergen hvor jeg er en av stifterne. Vi er enda ikke godkjent som religion i Norge, men jeg har nå løyve til å utrette dåp, tilgivelse av synd og vielser i store deler av den vestlige verden. Avtaler kan lages via elektronisk post, men husk å bestill i god tid slik at alle papirer som trengs kan ordnes.

“Whether or not it is clear to you, no doubt the universe is unfolding, as it should.”

Edit: Dette er bare for moro skyld, og ULC er på ingen måte godkjent som religion i Norge. Jeg kan imidlertid kle meg som Elvis og vie folk lovlig i bl.a. Las Vegas..