Katrinas herjinger i Louisiana

Først av alt vil jeg si at jeg på generellt grunnlag ikke har noe imot det amerikanske folk, men jeg har derimot endel å utsette på myndighetene og en del statsstyrte funksjoner.

Nå i dag har vi hørt om Voldtekter og slagsmål i den Amerikanske krisesonen rundt New Orleans. Dette har ført til at de føderale myndighetene har sendt skyteklare soldater for å håndtere saken.

Dette bekrefter en del av fordommene jeg har mot USA, for hva venter de at folk gjør når hele helsesektoren, økonomien og holdningene generellt er at enhvær får ta vare på seg selv? De blir flasket opp i en egosentrisk verden hvor bare en brøkdel virker å faktisk bry seg om andre enn seg selv. Når personer med denne bakgrunnen og barndomslæren om å ta vare på seg selv, og ikke sympati og toleranse er en del av samfunnsnormen, blir rammet av en slik katastrofe som nå rammer Louisiana, så er det for meg en helt naturlig konsekvens at plyndring, vold og generell uorden oppstår.

Denne tragedien er bare trist fra ende til annen, og dårlig håndtering fra myndighetenes side både i forkant og etter at krisen har oppstått, samt uorden blandt befolkningen er ikke med på å gjøre ting bedre. Heldigvis ser det nå ut til at myndighetene tar situasjonen alvorlig.

Støtt ofrene!

Tillegg: Det er flere som tenker at politikken i USA ikke strekker til i slike tilfeller.

Kommentering er stengt.